Vem är jag, på riktigt?

Orden och rollerna som vi bär och spelar, pekar bara mot något som är mycket större än vad jag har ord för. Vem jag verkligen är. Vem jag är på riktigt.

Människan i mig bär alla dessa olika roller. Jag är mamma, kvinna, trädgårdsmästare, vän. Det jag verkligen är, är större och går bortom orden.

Även om vi skulle ta bort alla delar,