Vem är jag, på riktigt?

Orden och rollerna som vi bär och spelar, pekar bara mot något som är mycket större än vad jag har ord för. Vem jag verkligen är. Vem jag är på riktigt.

Människan i mig bär alla dessa olika roller. Jag är mamma, kvinna, trädgårdsmästare, vän. Det jag verkligen är, är större och går bortom orden.

Även om vi skulle ta bort alla delar, alla roller, som bygger upp mig som människa,

Vem är jag?

Vem är jag? Det kan ibland vara en svår fråga att svara på.

Vem vill jag vara? Ibland är det lättare. Jag är skaparen av mig själv. Så att svara på vem jag vill vara, är en bra start.

Vem vill jag vara som vän? Hur vill jag vara som förälder? Hur vill jag vara som dotter, som kollega, som granne?

Gör en lista. Börja nu. Skriv ner det.