Att gå på is

Idag bestämde jag mig för att gå i skogen, även om jag visste att det som varit skidspår nu hade smält ner till blank isgata i det milda vädret under helgen.

Jag tänkte att det kunde vara en bra övning i medveten närvaro, vilket det alltid är att cykla eller gå på packad snö eller is. Vi vet, vi nordbor.

Under promenaden, märkte jag att jag ibland lät den medvetna närvaron här och nu vandra iväg,