Att hålla sig på spåret

Hur håller man sig kvar på spåret, när man väl bestämt sig vart man vill gå?

För mig hjälper det att skriva ut kartan på papper. Med mitt avstamp, mina bilder och min handstil. Andra föredrar att skriva ut sin karta digitalt.

Det viktiga är att ha kartan nära till hands, för vi kommer alla ha tider då vi inte kommer ihåg kartan och vägen utantill.