Sista dagen på året

Ibland känns det lättare att tänka i cykler och ordna sin tillvaro i en likadan ordning som de flesta andra, det vill säga, dagar, veckor, månader och år. Jag tycker att det är ganska praktiskt. Även om jag förstår, och vet, att varje dag är helt ny ändå, jag behöver inte vänta på ett årsskifte för att sätta upp nya planer, mål och visioner.

Ett årsskifte ger mig ändå lite extra skjuts då det blir ett avslut av en cykel och en början på en ny.

Verklighet

Den senaste psykologiska forskningen, och därmed behandlingen, struntar helt i om din verklighet delas av andra eller inte. Den handlar om det du upplever, det som är sant för dig. Det är hur du tar dig an dina upplevelser och huruvida du kan leva det liv du vill, oavsett dina upplevelser, som är viktigt.

Att du vet vad som är viktigt för dig, och vad dina värden är, vad dina värderingar är, och att du sen lever i enlighet,

Psykolog och författare

Psykolog och författare. Författare och psykolog. Så skrev jag varje vecka i kalendern, hela våren och sommaren. Ibland tog det emot, ibland var det lätt. Ibland var det lätt att skriva psykolog först, och så fick liksom författare hänga med lite på slutet. Ibland kände jag att författare kunde stå först och att psykolog fick komma mer i skymundan.

Och ändå är det bara två av mina roller, två av mina identiteter, inte den jag är.

Att skriva

Jag skriver för att ordna tankar till fysisk form.

Det är som att få tag på ett moln, rita av det, och så har det blivit något annat, redan innan penseln eller pennan lyfter från pappret.

Att skriva hjälper mig att distansera mig från mina tankar, känslor, roller, identiteter.

Det blir ett mellanrum som ger utrymme för observation. Jag älskar att observera. Mig själv, andra, en humla, vågorna, himlen.